Company Info

OUTDOOR EXPERTS d.o.o.
Putnička agencija

Adresa:
Kralja Krešimira 1a
21214 Kaštel Kambelovac
Hrvatska

OIB: 23831662399
IBAN: HR 8324020061100698953
Ukupan iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 KN
TRGOVAČKI SUD U SPLITU, 6.svibanj 2014.god.

Book Now!