Company Info

OUTDOOR EXPERTS d.o.o.
Putnička agencija

Adresa:
Domovinskog rata 39
21312 Podstrana
Hrvatska

OIB: 23831662399
ID KOD: HR-AB-21-060313210
IBAN: HR 8324020061100698953
Ukupan iznos temeljnog kapitala: 170.000,00 KN
TRGOVAČKI SUD U SPLITU, 6.svibanj 2014.god.

Book Now!
WhatsApp chat